Mannskap til Hovedløpet og O-landsleiren

Hei alle!

Mannskapslista for Hovedløpet og O-landsleiren har ligget ute en stund, noen navn har kommet til, men det er fortsatt mange ledige roller. Vi oppfordrer til at flere fører seg opp, så vi får besatt flest mulig av rollene så tidlig som mulig. Dette er vi avhengig av for å kunne planlegge arrangementet på en god måte, og flest mulig vil kunne få bidra på de deler av arrangementet de selv ønsker.

Hovedløpet og O-landsleiren er svært viktig for O-gruppa, overskuddet vil finansiere driften av aktivitetene i gruppa i flere år etterpå. For å kunne gjennomføre er vi avhengige av at flest mulig frolinger bidrar. Etter 25. mars vil ledige roller bli satt opp og fordelt ut av Hovedkomiteen.

De som ønsker mer informasjon om hvordan arrangementet blir oppfordres til å delta på Kick-off- møtet på Teams kl 20 torsdag 18. mars, som tidligere er invitert inn fra styret i O-gruppa.

Hilsen Hovedkomiteen v/Jo Langøygard