Kartområder

Kart  brukt i O-Trampen 2022.

Det vil i år bli poster på O-kartene:

  • Røstad (30.april-2.oktober)
  • Skånes (30.april-2.oktober)
  • Børsåsen (30.april-2.oktober)
  • Langåselva (7.mai-2.oktober)
  • Skjetthølbekken (14.mai-2.oktober)
  • Staupshaugen (19.mai-2.oktober)
  • Davebustan (21.mai-2.oktober)
  • Fjellkartet-Hårskallen (4.juni-2.oktober)

Se oversiktskart for hvor områdene er og anbefalt parkering.