O-Trampen

Sesongen 2019

Den 49.utgaven av O-Trampen er pakket levert ut til utsalgsstedene. Åpningsdagen er i år lagt til søndag 28.april nedenfor vanntårnet i Børsåsen kl. 11.00-14.00.  Oppmøte gir 20 ekstra poeng. Salg av O-trampkonvolutter og klippekort.
O-trampkonvoluttene kan også kjøpes hos Bjørn Stakset Sport, Intersport, G-sport, Trønderhallen , YX.  kr. 350,- for konvolutten og kr. 50,- for ekstra klippekort.

Postene 

Det vil i år bli poster på o-kartene Røstad, Staupshaugen, Mule, Børsåsen,  Køltjønna, Burtjønna, Skallbekken og på et utsnitt av fjellkartet Hårskallen.

Gratis kart

Gratiskart over Røstad er delt ut til diverse husstander, og kan også fås på Levanger rådhus, Servicekontoret. NB! Postene er allerede satt ut.

Sykkelturorientering

Det blir også i år et tilbud om sykkelturorientering med 10 poster på nye «lokalhistorisk» interessante steder.

Avslutningskveld
Breidablikk i Okkenhaug fredag 1. november kl. 18.30.  Premieutdeling O-trampen.  Kaffe, brus og kaker, loddsalg.

Tur-o-komiteen ønsker alle gamle og nye O-Trampere velkommen til ny O-Tramp-sesong i 2019.