Kick-Off HL/OLL 2021 og info om årets sesongplaner, torsdag 18. mars kl 20.00

Hovedkomiteen for Hovedløpet/O-landsleiren og styret i o-avdelingen inviterer alle medlemmer til digitalt «Kick-Off» for HL/OLL og informasjon om årets planer for blant annet o-sjuer/BK, treninger, nybegynnerkurs og O-Tramp.

Møtet vil foregå på Teams torsdag 18. mars fra kl. 20.00-21:30.

Minner samtidig om at funksjonærlister for HL/OLL nå er lagt ut på hjemmesiden!

Møtelink Teams

O-hilsen fra

Jo Langøygard, Leder Hovedkomite HL/OLL 2021

Øystein Haug, Leder Frol IL orientering