Elitefondet, søknadsfrist 1. februar 2024

Elitefondet har som formål å gi økonomisk støtte til gode idrettsutøvere i Frol IL til ytterligere innsats for å oppnå gode prestasjoner. Søknad til elitefondet sendes til avdelingsleder innen 1. […]

Årsmøte Frol il håndball

Årsmøte i Frol il håndball avholdes 9.mars 2022 klokken 19.00 Sted: Seminarrommet i Trønderhallen Vel møtt!   Saksliste: Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av møteleder, […]

Teamslenke til årsmøte i Frol il håndball

Velkommen til årsmøte i Frol il håndball. 8.mars klokken 18.00. Følg lenken for å delta. https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWUwZTdjYmItMmZmZi00ZTczLTg4NDItODhmMWU3OGIwOTZl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225b2f28f7-372d-4f05-a3f5-2ec701acb01a%22%2c%22Oid%22%3a%22b9083101-6a70-4a4d-a16b-050ad2112447%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d  

Årsmelding Frol il håndball 2019/2020

ÅRSMELDING FROL IL HÅNDBALL SESONGEN 2019/2020   Styret i Frol il håndball sesongen 2019/2020 har bestått av Leder: Siri Pedersen Sportslig leder: May-Hilde Settenø Sportslig leder: Arrangementsansvarlig: Materialforvalter: Lill Elin […]

Sportsplan Frol il håndball

SPORTSPLAN FROL IL HÅNDBALL Innhold Sportsplan for Frol IL håndball 4 Organisasjonsverdier/ kjerneverdier: 4 Holdninger: 4 Klubbens målsetting: 4 Barnehåndball 6-7 år (del av allidrett) 5 Treningsplan. 5 Vektlegge: 5 […]

Organisasjonsplan Frol il håndball

ORGANISASJONSPLAN FOR Frol il håndball     Innholdsfortegnelse Innledning. 3 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget. 3 Målsetninger og verdier. 4 Frol IL har som hovedmålsetting: 4 Frol il håndball sin målsetting er: […]