Teamslenke til årsmøte i Frol il håndball

Velkommen til årsmøte i Frol il håndball. 8.mars klokken 18.00. Følg lenken for å delta. https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWUwZTdjYmItMmZmZi00ZTczLTg4NDItODhmMWU3OGIwOTZl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225b2f28f7-372d-4f05-a3f5-2ec701acb01a%22%2c%22Oid%22%3a%22b9083101-6a70-4a4d-a16b-050ad2112447%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d  

Årsmelding Frol il håndball 2019/2020

ÅRSMELDING FROL IL HÅNDBALL SESONGEN 2019/2020   Styret i Frol il håndball sesongen 2019/2020 har bestått av Leder: Siri Pedersen Sportslig leder: May-Hilde Settenø Sportslig leder: Arrangementsansvarlig: Materialforvalter: Lill Elin […]

Sportsplan Frol il håndball

SPORTSPLAN FROL IL HÅNDBALL Innhold Sportsplan for Frol IL håndball 4 Organisasjonsverdier/ kjerneverdier: 4 Holdninger: 4 Klubbens målsetting: 4 Barnehåndball 6-7 år (del av allidrett) 5 Treningsplan. 5 Vektlegge: 5 […]

Organisasjonsplan Frol il håndball

ORGANISASJONSPLAN FOR Frol il håndball     Innholdsfortegnelse Innledning. 3 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget. 3 Målsetninger og verdier. 4 Frol IL har som hovedmålsetting: 4 Frol il håndball sin målsetting er: […]

Siri Pedersen. Månedens forbilde

Siri Pedersen er kåret til månedens forbilde for desember av Håndball Region Nord. Region Nord har i 2019 kåret et forbilde hver måned. Det skal være en person klubben ikke […]

Frol il allidrett og Frol il håndbal

Frol il allidrett og Frol il håndball har følgende tilbud for barn født 2011, 2012 og 2013.   Allidrett Fram til høstferien er 1. og 2.klasse ute ved Frol barneskole […]