Klævveistur

Kløvveitur til Kammarsalen Publisert 16. september 2023 av Bjørn Olav Nygård Årets kløvveitur starter ved Munkbybustan søndag 24. september kl. 10. Ruta blir: Munkbybustan, Tingstadvollen, Kløvjanbustan, Kvildalen, Kammarsalen, Kammarliin, Munkbyvola […]

Hårskalltrampen 2023

Hårskalltrampen 20. august 2023     Frol il arrangerer den tradisjonsrike Hårskalltrampen for 58. gang søndag 20. august.   Nå har Hårskalltrampen start og mål ved Skallstuggu.   Løypa er […]

Årsmøte Frol il håndball

Årsmøte i Frol il håndball avholdes 9.mars 2022 klokken 19.00 Sted: Seminarrommet i Trønderhallen Vel møtt!   Saksliste: Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av møteleder, […]

Teamslenke til årsmøte i Frol il håndball

Velkommen til årsmøte i Frol il håndball. 8.mars klokken 18.00. Følg lenken for å delta. https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWUwZTdjYmItMmZmZi00ZTczLTg4NDItODhmMWU3OGIwOTZl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225b2f28f7-372d-4f05-a3f5-2ec701acb01a%22%2c%22Oid%22%3a%22b9083101-6a70-4a4d-a16b-050ad2112447%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d