Sykkelturorientering

Sykkelturorientering består av 10 poster på lokalhistoriske steder. Det er lagt opp til at det kan sykles i mellom dem. Noen av postene må man gå den siste biten for å finne.