Utsalgssteder

O-Trampen selges hos disse utsalgsstedene:

  • Trønderhallen
  • YX
  • Sport 1 – Bjørn Stakset Sport
  • G-Sport Magneten
  • Intersport Gigant Moan

O-Trampen koster kr 350,- for konvolutt med alle kart (også sykkelturorientering) og et klippekort. Ekstra klippekort koster kr. 50,-

Det er mulig å kjøpe kun sykkelturorientering for kr 100,- hos Bjørn Stakset Sport.