Termin- og mannskapsliste 2021

Nå er våren og o-sesongen like rundt hjørnet og årets kabal for arrangementer er forsøkt lagt. Det vil etter alt å dømme komme endringer i hvordan våre planlagte aktiviteter vil […]