Informasjon og e-postlister

 

Frol IL orientering kommuniserer via følgende kanaler:

Hjemmesiden
www.frolil.no/orientering er klubbens offisielle informasjonskilde utad. Her publiseres viktig informasjon, nyheter fra løp og samlinger, bildeserier og intervju.

Facebook
Frol IL orientering side: Offisiell side der nyheter fra hjemmesiden publiseres.
Frol IL orientering: Denne gruppen er opprettet av Sportslig utvalg i for å minne om påmeldingsfrister, avtale samkjøring, -trening o.l.
Frol IL orientering rekruttering: På denne siden legges all informasjon som er relevant for nye rekrutter og deres familie å vite. Som hvor de ulike O-sjuerne skal være, veibeskrivelse dit, informasjon om Morro-O (som er leike baserte aktiviteter hver mandag på Frol barneskole) og annen relevant rekrutt-informasjon.

Instagram
@frol_orientering

E-post
Ønsker du å motta informasjon fra Frol IL orientering har klubben følgende e-postlister som man kan abonere på:

  • Medlemmer i Frol IL orientering – Når ut til alle som er registrert som medlem i KlubbAdmin, informasjon om klubbdrift, medlemsmøter, årsmøte, klubbens arrangement osv.
  • Aktive løpere – Til løpere som deltar i terminfestede konkurranser, samlinger og støtteapparat.

Dersom du ønsker å melde deg på eller av en liste, send en mail til [email protected]