Teamslenke til årsmøte i Frol il håndball

Velkommen til årsmøte i Frol il håndball. 8.mars klokken 18.00. Følg lenken for å delta. https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWUwZTdjYmItMmZmZi00ZTczLTg4NDItODhmMWU3OGIwOTZl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225b2f28f7-372d-4f05-a3f5-2ec701acb01a%22%2c%22Oid%22%3a%22b9083101-6a70-4a4d-a16b-050ad2112447%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d  

Stipend og gode testresultater.

Forrige uke gjennomførte vi ny testrunde hos Olympiatoppen på Steinkjer med fem løpere.  Og testresultatene tyder på fortsatt god trening siden testen i november. På bildet ser vi Magnus og […]

FROLSPRINTEN AVLYSES!

Vi hadde håpet i det lengste at myndighetene i dag åpnet opp for mer barne- og ungdomsidrett slik at vi kunne arrangere sprintrenn på lørdag. Da den avklaringen ikke kom […]

Årsmøte skiavdelingen

Årsmøtet avholdes 9.mars klokken 20.00 på Zoom Lenke til møtet vil bli lagt ut på hjemmesiden og på Facebook. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i […]

Årsmøte Frol IL

Årsmøte avholdes 15. mars kl. 19.00, Trønderhallen. Saker til årsmøte må meldes leder Astrid Rotmo innen 1. mars på mail [email protected]

Kategorier: Ukategorisert Stikkord:

Årsmøte Frol friidrett

Årsmøte i Frol friidrett avholdes tirsdag 2.mars kl.19 i  Trønderhallen. Ved eventuelle Covid-19 restriksjoner blir møtet avholdt på teams, nærmere info kommer. Saker meldes inn til Bente Kjønstad, [email protected]

Innkalling til årsmøte i Frol il håndball

Årsmøtet i Frol il håndball avholdes 8.mars klokken 18.00. Møtet vil bli avholdt digitalt på Teams, og lenke til møtet vil bli lagt ut og delt på hjemmesiden og på […]