Termin- og mannskapsliste 2021

Nå er våren og o-sesongen like rundt hjørnet og årets kabal for arrangementer er forsøkt lagt. Det vil etter alt å dømme komme endringer i hvordan våre planlagte aktiviteter vil bli gjennomført. Se gjennom Termin- og mannskapsliste 2021 og se om du finner ditt navn på lista som er satt opp. Løpsleder bes kontakte øvrige arrangører i god tid for å kunne planlegge gjennomføring etter gjeldende smittevernregler.

Per dags dato gjelder følgende regler for o-aktivitet i Levanger:

  1. Barn og unge under 20 år kan i idretter uten kontakt trene og konkurrere utendørs, innenfor egen O-krets eller innenfor naturlig samarbeidsregion på tvers av kretsgrenser, forutsatt at det ikke er lokale regler som begrenser gjennomføringen.
  1. For voksne kan organisert trening utendørs gjennomføres forutsatt at god avstand mellom utøverne. Alle arrangement for denne aldersgruppen skal avlyses/utsettes.

Alle gjeldende råd ligger på forbundets sider.

Det laget et forslag til gjennomføring av o-sjuern med Corona-tilpasninger. Løpsleder får ansvar å følge opp gjeldende smittevernregler og tilpasse aktiviteten etter dette.

denne siden ligger for øvrig maler og instrukser for våre løp.