Årsmøte O-avdelingen, mandag 11. jaunar kl 19:00

På grunn av smittevernsrestriksjoner har styret i år valgt å gjennomføre årsmøtet i o-avdelingen digitalt.

Møtet starter kl. 19:00 på Teams og ikke i Trønderhallen som tidligere annonsert.

Hvis du ønsker hjelp til oppkobling, ta kontakt med en av oss i styret.

Vel møtt, styret i o-avdelingen

Saksliste Årsmøte 2020

Årsmelding orientering 2020

Årsmøte 2020 – Regnskap og budsjett

Handling- og tiltaksplan 2021_forslag