Årsmøte O-avdelingen, mandag 11. jaunar kl 19:00

På grunn av smittevernsrestriksjoner har styret i år valgt å gjennomføre årsmøtet i o-avdelingen digitalt. Møtet starter kl. 19:00 på Teams og ikke i Trønderhallen som tidligere annonsert. Hvis du […]