Bygdakamp nr 6

Det blir bygdakamp ved staupshaugen verksted Onsdag 11. september. Start fra 1800 til 1930. Merket fra sundbrua. Litt begrenset med parkering så det oppfordres til sykkel eller samkjøring for de som har mulighet. Premieutdeling til alle med 6 deltakelser og for alle barn til og med 16 år med 3 deltakelser (Gjelder bygdakampen).

Velkommen!