O-sjuer nr. 9 fra Rinnbustaden

Årets 9. O-sjuer ble arrangert fra Rinnbustaden i går.  Mange tunge myrer og  fin tyttebær ble forsert. Resultater her