Egenandeler Østersund samling

Egenandel for Østersund samling ble 400kr. Dette inkluderer overnatting og buss.

For de som bodde i de enklere campinghyttene uten egen dusj er egenandelen satt til 200kr.

Egenandelen blir fakturert i januar sammen med andre egenandeler. Mer info om egenandeler her.