Egenandeler Østersund samling

Egenandel for Østersund samling ble 400kr. Dette inkluderer overnatting og buss. For de som bodde i de enklere campinghyttene uten egen dusj er egenandelen satt til 200kr. Egenandelen blir fakturert […]