Få redusert din egenandel i Frol Orientering

Her kommer et tilbud til alle løpere som ønsker å få redusert sine egenandeler i Frol IL orientering. I de siste årene har vi solgt sponsorplasser på O-tramp-postene. For kr 1500 får de som tegner avtale, sin bedrifts logo på postskjermen.

Vi ønsker også i år å selge sponsorplass på O-tramp postene, og dere løpere får tilbud om å gjøre jobben mot at dere får beholde 500 kr for hver post du selger til å redusere egenandelene med. Dere kan fritt kontakte hvem dere ønsker (Unntatt er firma vi har annen sponsoravtale med). For å unngå at samme firma kontaktes av flere, ønsker jeg at dere legger inn det i dette regnearket.

Bruk denne kontraktsmalen for å lage avtale med bedriften. Få den utfylt med riktig opplysninger og underskrevet av firma og deg som representant for Frol IL. Viktig at du får logo (eller at den blir sendt meg på mail). Frist for inngåelse av avtaler er søndag 10. april.

O-trampen er et trimtilbud hvor du selv bestemmer tidspunkt og tempo. De siste årene har det blitt solgt ca. 400-500 kort på o-trampen. Vi setter i år ut 66 vanlige poster, og i tillegg 10 sykkel-tur-o-poster, rundt omkring på våre kart i Frol og på Frolfjellet. For 2022 brukes disse kart: Staupshaugen, Børsåsen, Storåsen, Skjetthølbekken, Davebustan, Røstad, Staupshaugen, Fjellkartet.

Lykke til!

Lena