Få redusert din egenandel i Frol Orientering

Her kommer et tilbud til alle løpere som ønsker å få redusert sine egenandeler i Frol IL orientering. I de siste årene har vi solgt sponsorplasser på O-tramp-postene. For kr 1500 […]

Årsmøte gjennomført

Frol IL Allidrett gjennomførte årsmøte 15.Februar. Vanlige årsmøtesaker ble gjennomgått, og det ble valgt nytt styre. Se vedlegg for årsmelding og protokoll.   Årsmelding 2021 Allidrett Protokoll Årsmøte 2022 Allidrett