Sykkel-O-post nr. 10 er flyttet!

Post nr. 10-Skånes skanse er flyttet til Magnus renna som ligger i veikanten 50 meter før veien opp til Skansen. Dette p.g.a. anleggstrafikk.

God sykkeltur!