Ukas post uke 19

Årets første ukas post er på Børsåsen kartet. Post nr 67 er på en spesiell detalj øst før vanntårnet. Symbolet er ikke med på kartet, slik det er på kartutsnittet, men det er bare å tegne det inn selv. Posten blir hengende ut til og med 16.mai.

Børsåsenkartet ligger i O-tramp-konvolutten som selges på Stakset Sport, Intersport Floan på Moan, Intersport Magneten og i Trønderhallen.