O-trampen 2021

Frol IL ønsker velkommen til årets utgave av O-Trampen, som går fra 25. april og helt fram til oktober. Det blir dessverre ikke noen åpningsdag i år, grunnet Koronasituasjonen.

Turorientering er et mosjonstilbud til alle som liker turer i skog og mark. Dette er en aktivitet uten tidtaking, uten fastsatt start og mål, og uten faste turdager.

Postene står ute hele sesongen, og kan tas når man vil og i den rekkefølgen man vil. Det er fritt valg om du vil ta noen få langturer

eller mange korte turer. Og husk: Det ligger helse i hver tur. 

O-Trampen har i alt 66 poster på ulike kart og terreng fra Levanger sentrum til langt inn på Frolfjellet. Den består av både lette og utfordrende

poster. I år brukes kartene Røstad, Staupshaugen, Halsan, Børsåsen, Langåsdammen, Skålberget, Storlidalen, Fjellkartet-Skåddåberget.  Postene settes ut fra 25. april i de lavereliggende terrengene. Høyere opp blir i siste halvdel av mai. I ukene 19 – 24 annonserer vi en ekstra «ukes-post». Den annonseres på Frol I.L.`s hjemmeside. www.frolil.no

Det er forskjellige merker i gull, sølv og bronse til de som besøker postene gjennom sesongen.

Sykkel-turorientering

O-gruppa i Frol IL har også sykkel-turorientering sammen med O-trampen som et trimtilbud.

Her har vi 10 poster, der du kan sykle helt fram til de fleste. Postene er lagt på lokalhistoriske steder, slik at du også får sjansen

til å bli enda bedre kjent i nærmiljøet. Du får med deg et eget informasjonsskriv om de forskjellige stedene du skal besøke.

UTSALGSSTEDER

O-Trampkonvolutter og ekstra klippekort selges på Bjørn Stakset Sport, Intersport Gigant, Intersport Magneten og i Trønderhallen etter den 25.april.

GRATIS PRØVEKART

Gratis prøvekart for turorienteringa kan lastes nede på våre hjemmesider www.frolil.no    etter 25. april.

Der kan du prøve deg på enkel orientering rundt omkring på Røstad.

GOD TUR!