Velkommen til O-sjuer nr. 1 – Staupshaugen

På grunn av Corona-situasjonen må vi inntil videre ha enkelte tilpasninger av O-sjuere. O-sjuere med tidtaking på onsdager arrangeres inntil videre kun for løpere opp til 20 år (ihht. nasjonale […]