Jevnt i Bygdakamp nr. 4 fra Bumyra

Mange jevne dueller i den 4. Bygdakampen som Skøynar arrangerte fra Bumyrhaugen.  Ennå vet vi ikke resultatet, men det ser ut som om klubbene var ganske jevnt fordelt.

I C2 vant Filip Iversen, VOK, B3 Martin Vehus Skjerve, VOK, A4 Gunnar Vatn, Frol, C5 Magne Okkenhaug, Frol, A6 Lars S. Skjeset.

Brikkesysresultater her.