Jevnt i Bygdakamp nr. 4 fra Bumyra

Mange jevne dueller i den 4. Bygdakampen som Skøynar arrangerte fra Bumyrhaugen.  Ennå vet vi ikke resultatet, men det ser ut som om klubbene var ganske jevnt fordelt. I C2 […]