O-sjuer nr.8 Jamtkneppet

Velkommen til høstsesongens første O-sjuer onsdag 16.August, i Jamtkneppet. Merket fra fjellveien. Start kl.18-20.