Nye æresmedlemmer i Frol IL – Marit Hæreid Sandstad og Torbjørn Sirum

I forbindelse med kick-off og medlemskveld i Frol IL orientering ble to nye æresmedlemmer i Frol IL presentert av leder i Frol IL Heidi Alstad. Æresmedlemskap i Frol IL henger høyt og tildels kun personer som har lagt ned en spesielt stor administrativ innsats over mange år. Hovedstyret i Frol IL har utnevnt følgende til æresmedlemmer i Frol IL:

 

Marit Hæreid Sandstad

I perioden 1983-1989 hadde hun vervet som redaktør av klubbavisa «Frolingen».

I perioden 1984-1987 satt hun i styret i o-avdelingen som leder instruksjonskomiteen.

I 1988 satt hun i avdelingens valgkomite, før hun i 1989-1991 var med i allidrettskomiteen.

I periode 1991-2001 var hun sekretær i o-avdelingsstyret og redaktør av meldingsbladet O-Nytt.

Hun var leder i o-avdelingen i 2002-2003, satt i valgkomiteen i 2004-2005 før hun var leder i avdelingen igjen 2006-2010 og medlem i avdelingsstyret.

I 2005-2007 var hun ansvarlig for den daglige drifta på Skallstuggu.

I perioden 2007-2019 var hun draktansvarlig for o-avdelingen.

I 2018 gikk hun inn i trimkomiteen (O-Trampen). I perioden 2019-2023 som leder der, og medlem av avdelingsstyret.

Marit har i flere år vært med på å arrangere samlinger for våre løpere. I tillegg har hun hatt verv i Nord-Trøndelag Orienteringskrets.

Til sammen har Marit hatt verv i Frol IL i 41 år.

 

Torbjørn Sirum

Han startet ei langvarig dugnadsrekke i klubben i 1975. Da som medlem i redaksjonskomiteen av klubbavisa «Frolingen». Fram til 1982 var han med i komiteen i 4 år.

I perioden 1980-1982 ble han leder i o-avdelingen.

I perioden 1983-1991 hadde han forskjellige verv i avdelingen. Både nestleder i avdelingen, leder i kartkomiteen, medlem i treningskomiteen og leder i teknisk komite. 4 av disse årene som medlem i styret i avdelingen.

I 2005 kom han tilbake i teknisk komite. I 2006 gikk han inn i kartkomiteen. Og i perioden 2007-2019 satt han som leder i kartkomiteen og styremedlem i avdelingen.

I 2020-2021 satt han i teknisk komite.

I løpet av de siste årene har han systematisert og videreutviklet en imponerende løpsstatistikk for all deltagelse av avdelingens løpere fra 1964 til 2023.

I tillegg har han hatt verv i Nord-Trøndelag orienteringskrets.

Til sammen har Torbjørn hatt verv i Frol IL i 31 år.

 

STATUTTER FOR ÆRESMEDLEMSKAP I FROL IL