Gamle årsmeldinger i orientering digitaliseres.

På o-avdelingens hjemmeside finner vi avdelingens årsmeldinger fra 1999 t.o.m. 2022.  Men årsmeldingene fra starten i 1963 og fram til 1999 har det vært vanskeligere å få tak i.

Torbjørn Sirum har laget en glimrende løpsstatistikk fra 1964 og fram til i dag. Så da kan det kanskje også være interessant å se de gamle årsmeldingene for få litt mer innblikk i hva som ligger bak tallene i statistikken.  Derfor blir det nå gjort et arbeid for å digitalisere de første årsmeldingene, og få dem fram på hjemmesida.

Annar Berg (bildet) ble i 1963 valgt til den første lederen i o-avdelingen, eller “Oppmann for orienteringsutvalget” som det het da.  I 1964 ble han også Frols første klubbmester i orientering.

Her er o-avdelingens første årsmelding. Flere vil etterhvert komme under fanen “Dokumenter” på hjemmesida.

 

Frol IL orientering

Årsmelding 1963

 

Orienteringsutvalget har bestått av:

Per Amdahl

Arvid Olden

Annar Berg

 

Utvalget har ikke hatt møte. Sistnevnte har fungert som oppmann.

 

Frol Idrettslag ble 26/3 – 1963 opptatt som medlem i Norges Orienteringsforbund. Innmeldingsavgift var kr 10,00, og den årlige kontingenten kr 10,-.

 

Det ble i sommer startet et kurs i orientering med Andreas Eldnes som instruktør. Dessverre var interessen for kurset mindre enn ventet. Bare 6-7 gutter deltok. Av en eller flere grunner ble kurset ikke fullført.

 

Idrettslaget har skaffet seg kart over området Tvaaraasjøen-Hallvardåsen. Dessuten ble det til kurset anskaffet en del postflagg.

 

Idrettslaget har foruten treningsløp vært representert på 3 nasjonale løp med i alt 7 starter.  En deltaker har deltatt i 3 løp, en i 2 og 2 i 1 løp. Premier er i sesongen ikke oppnådd.

 

En må si at nivået i orientering i laget ligger meget lavt, og interessen for denne idrettsgrenen er for øyeblikket liten. Dette er synd her hvor denne fine idretten nå skulle ha rike muligheter til å utvikle seg. Det er derfor å håpe at den tar seg opp i 1964 slik at laget da kan få en fin o-sesong.

 

Annar Berg

Sign.