Innkalling Årsmøte 2023

Årsmøtet i orienteringsavdelingen for 2023 holdes torsdag 11. januar  i Trønderhallen, Høgskolevegen 5, Levanger. Møtet starter kl. 19:00.

Saksliste Årsmøte 2023

Vel møtt!

Styret i O-gruppa