Innkalling Årsmøte 2023

Årsmøtet i orienteringsavdelingen for 2023 holdes torsdag 11. januar  i Trønderhallen, Høgskolevegen 5, Levanger. Møtet starter kl. 19:00. Saksliste Årsmøte 2023 Vel møtt! Styret i O-gruppa