Bjørn Bye til minne.

Orienteringssportens far i Frol, Bjørn Bye, døde 16.januar. Vi tar nok ikke i for mye om vi sier at uten Bjørn hadde det ikke vært noen o-avdeling i Frol IL.  Hans arbeid for orientering og friluftsliv opp gjennom årene er bare helt enormt.

Selv begynte Bjørn å delta i orienteringsløp i 1956.  På den tida var det veldig få kart tilgjengelig for å drive med orientering. Men noen handtegna kart fantes i Trøndelag.  Bjørn kom med i orienteringsutvalget i Frol IL på denne tida, og i 1962 ble laget meldt inn i o-kretsen. Da startet Annar Berg og Bjørn arbeidet med å få laget moderne kart i bygda. Bjørn ivret også for å starte med nybegynnerkurs, og fikk med seg flere til å holde kurs i skolekretsene. Dermed var grunnlaget lagt for det som skulle bli ei stor og viktig avdeling i idrettslaget.

I årene som kom kjørte Bjørn rundt omkring i bygda og hentet med seg ungdommer til treningsløp og konkurranser. Både lokalt, og vidt omkring i Trøndelag ble det turer.  Duetten ble mer enn fullstappet på turene, så Bjørn måtte anskaffe seg en minibuss for å få med seg alle ungene ut på orientering. Bjørn var selv en meget god løper. Men egen karriere fikk vike for å hjelpe de yngre.  Han hadde, med godt humør, et usedvanlig godt lag med ungdommene. Derfor ble det fort populært å være med der Bjørn gikk foran. Bjørn var overbevist om at alle kunne mestre det de hadde lyst til, bare de fikk muligheten. Derfor inspirerte han de yngre til selv å ta på seg viktige oppgaver i idrettslaget. Det var ikke uvanlig at Bjørn fikk terminfestet store løp i Frol, og at arrangørstaben etter hvert besto av mange unge tenåringer. Det skulle vise seg å være en genistrek. For med dette la han grunnlaget for at klubben hadde lært opp egne ledere i alle funksjoner for mange år framover.

Løypene til Trøndersk Mesterskap i 1972 tegnes inn med Bjørn som kyndig veileder.

 

Bjørns arbeid for o-avdelingen i flere tiår er imponerende.  Han var i mange år leder for avdelingen, materialforvalter, sjåfør, trener, samtalepartner og kursleder. Han synfarte kart, arrangerte løp, og var pådriver for å starte en o-karusell som skulle gå gjennom sesongen. Han startet også Skallstugguleiren. En o-leir på sommeren for ungdommer fra hele o-kretsen. På 1970-tallet mente han at orienteringstilbudet i bygda måtte utvides. Klubben måtte ha et tur-o-tilbud. Når klubben hadde Hårskalltrampen fra før, mente han det var på sin plass å kalle det nye tilbudet O-Trampen.  Mange tusen trimere har siden nytt godt av dette tilbudet. I 1977 dro han i gang VinterTrampen, turorientering på ski. Den ble senere avløst av Skijegern.

Et typisk bilde med Bjørn, her fra en Skallstugguleir.

Bjørn så ut til å rekke med det meste. Da Skallstuggu skulle utvides i 1973 kom han med i byggekomiteen der. Da Frol IL i 1974 vedtok å opprette ei ega trimavdeling i laget, tok Bjørn på seg ledervervet. Han ivret for at det måtte bli bedre skispor innover Frolfjellet, slik at folk kom seg mer ut på ski. Her trengtes det snøskuter og en løypeplan. Bjørn designet løypene, som er de samme den dag i dag. Han ga løypene navn, det ble anskaffet skuter, og Bjørn var med på å kjøre. Han startet også turrenn i Glonkløypa. I flere år ble det konkurrert i Kort- og LangGlonken. Slik kunne vi fortsatt å ta fram dugnadsoppgaver han var med på. Ingen oppgave var for liten, og ingen for stor. «Herre får vi t», var Bjørns motto. For sin store innsats i Frol IL ble han i 1988 utnevnt til Æresmedlem.

Orienteringskretsen har også mye å takke Bjørn for. Som kretssekretær la han ned et enormt arbeid med å få i gang orientering i kretsens mange idrettslag. Da var han primus motor for kursing, konkurranser og framstilling av gode kart utover i bygdene. Han var en forkjemper for at selv de minste idrettslagene skulle få samme hjelp fra kretsen som de store lagene.

Vi som er med i Frols o-avdeling i dag er evig takknemlig for Bjørns utrettelige arbeid for å spre o-idretten. Han sparte seg aldri, sto på seint og tidlig med sine mange oppgaver. Vi lyser fred over minnet, og sier et stort TAKK.

Frol IL

Orienteringsavdelingen