Årsmøtet i O-avdelingen avholdt

Den 12. januar ble årsmøtet avholdt i Frol IL Orientering. Av sakene som var til behandling kan nevnes: Årsmøtet vedtok at styret utreder mulighet for å arrangere NC helg med […]