Nye Hårskallen turkart med bedre papirkvalitet

I Februar 2020 ble det utgitt et nytt opplag Hårskallen turkart, etter et omfattende arbeid med oppdatering av kartet.

Dessverre har det kommet endel klager på papirkvaliteten på dette kartet. Papiret tåler ikke vann, og det sprekker veldig lett i brettene. Derfor er det nå trykket opp nye kart i papir med plast som tåler mye mer.

Alle som har kjøpt kart som stammer fra opplaget i februar 2020, dvs kjøpt i perioden mars 2020 til juli 2022, vil få nytt kart ved innlevering av det gamle.

Nye kart fås ved å henvende seg til et av utsalgsstedene: Norli Bokhandel Magneten, Intersport Magneten, Intersport Moan, Stakset Sport eller Skallstuggu.