Ulf viste gryende form i Fjord-O.

Ulf Forseth Indgaard har så absolutt ikke glemt gamle kunster. I firedagersløpene Fjord-O, som ble avsluttet i dag,  har han vist gryende form.  Dette er gledelig, for vi trenger løpere […]