O-trampen-Nye poster er satt ut!

Nå er postene på Skjetthølbekk-kartet og Staupshaugen satt ut.

I dag ble også postene på Davebustadkartet satt ut.  En del snø i terrenget ennå, men også mange bare flekker.

GOD TUR!