Forsinkelser på utsetting av O-tramp poster p.g.a. snø.

Ennå er det mye snø i høyereliggende strøk. Derfor blir ikke postene på kartet Skjetthølbekken klare før 21. mai. Postene på Staupshaugen blir heller ikke klare før 21. mai, p.g.a. praktiske utfordringer.
På fjellet er det enda mere snø, så postene på Davebustadkartet må vi vurdere etter vær og føre. Det kan hende de blir satt ut litt seinere enn planlagt.
Vi kommer tilbake til det.
Bildet er fra vegen innover mot Skjetthølbekken hvor Gunnar måtte gi opp.