Stor helsegevinst – kom deg ut i skogen!

Har du lyst til å prøve turorientering?  I følge en av deltakerne i år så er det balsam for sinn og skinn!

Nå er postene satt ut på Røstad, Børsåsen, Langåselva og Skånes + alle i sykkelorienteringa. Etter hvert som snøen forsvinner vil flere poster på hele 8 kart bli satt ut i og rundt Levanger.  Du kan ta dem når du vil og i hvilken rekkefølge du vil. Du kan dra alene eller du kan ta med deg venner og/ eller familie.

Hvis du vil prøve deg på noen poster før du kjøper konvolutten med alle kartene i så kan du skrive ut Gratiskartet for Røstad.

Poster 51-55 Røstad-O-tramp 2022

Frister det til å ta flere poster så kan du kjøpe konvolutten + eventuelle ekstra klippekort hos Stakset sport, Intersport Magneten, Intersport Floan eller i Trønderhallen.

GOD TUR!