O-Tramp-postene på Storlivola satt ut

Endelig er postene 31-40 på Storlivola satt ut. Det er fortsatt noe snø i terrenget, men det smelter fort nå. Det er mye vann i Vulusjøbekken, så den er noe stri å passere mellom post 34 og 35.

Fjellpostene blir ikke satt ut før vegen i Heståsdalen er åpen.