Årsmøtet 2020

15. juni  kl 19 avholdes årsmøtet i Idrettshytta Sakliste 1.Godkjenne stemmeberettigete 2. Godkjenning av innkallingen, sakliste og forretningsorden 3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive protokollen 4. […]