C2 gjennomgang for 10-12 åringer på O-sjuer

Hver O-sjuer ca kl 1815 blir det gjennomgang av C2-løype. Målgruppen er barn i alderen 10-12 år. Tre av Frols fremste o-løpere, Stian Sundsvik, Eirin Svanøe-Hafstad og Paul Sirum, vil primært ta dette. Så her vil det bli mulighet til å få mange gode tips!

Hovedmålet med dette er å få barna til fortsette lengre med orientering. Nybegynnere får veldig god oppfølging, men mange faller av i 11-12 års alder. Til nå har barna møtt opp og løpt uten kanskje å treffe hverandre i det hele tatt. C2-gjennomgang er ikke bare tenkt som et tilbud til de som ønsker det, men det er for alle i den aldersgruppen som løper C2. Håpet er at C2-gjennomgang blir et sosialt samlingspunkt. Derfor viktig at foreldre hjelper til å legge til rette slik at barna kan være med på denne gjennomgangen. Samt oppmuntrer de til å delta selv om de mener at de ikke trenger en gjennomgang.

Første C2 gjennomgang blir på neste O-sjuer, onsdag 15.mai.

15. mai O7-2 Stian
22. mai O7-3 Stian
29. mai O7-4 Eirin
12. juni O7-5 Paul
19. juni O7-6 Eirin
14. aug O7-7 Eirin
21. aug O7-8 Paul
4. sept O7-9  –
18.sept O7-10 –