Utprøving av nytt klasse- og løypetilbud

Norges Orienteringsforbund har kommet med nytt klasse- og løypetilbud som skal prøves ut i 2019.

I grove trekk innebærer endringene at:

  • D/H11-12N og D/H13-16N erstattes av Utvikling N 10-20
  • D/H13-16C erstattes av Utvikling C 10-20
  • D/H15-16B og D/H17-20B erstattes av Utvikling B 12-20
  • Det innføres to nivå av N-nivå. N-1 og N-2.
    • N-1: Letteste nivå som brukes på N-Åpen
    • N-2: En mellomting av N-1 og C-nivå. Skal brukes på D/H9-10 og Utvikling N 10-20

Frol kommer til å teste ut dette på Blåveisløpet 1.mai i år.

Informasjon om klasse – og løypetilbud 2019

Nytt klasse- og løypetilbudet for utprøving 2019

Riktige løyper for barn og unge (Denne er ikke oppdatert med de nye klassene)