Utprøving av nytt klasse- og løypetilbud

Norges Orienteringsforbund har kommet med nytt klasse- og løypetilbud som skal prøves ut i 2019. I grove trekk innebærer endringene at: D/H11-12N og D/H13-16N erstattes av Utvikling N 10-20 D/H13-16C […]