O-sjuer på Rinnleiret onsdag 29.august

Onsdag 29.august blir det O-sjuer på den gamle militærleiren på Rinnleiret.

Fri start mellom 1800 og 1930.

Merket fra E6 ved Smådyrsklinikken på Rinnleiret.

Velkommen!