O-leir

Frol inviterer til O-leir for barn 6-12 år 28-29.september. Se innbydelse for mer informasjon.

O-sjuer på Rinnleiret onsdag 29.august

Onsdag 29.august blir det O-sjuer på den gamle militærleiren på Rinnleiret. Fri start mellom 1800 og 1930. Merket fra E6 ved Smådyrsklinikken på Rinnleiret. Velkommen!