Informasjon Midt-Norsk mesterskap 24.-26. august

Da nærmer årets Midt-norsk-helg seg med stormskritt. Her kommer litt informasjon før avreise.

Overnatting
Sengeklær og handklær er inkludert og ligger på hver seng, så trenger ikke ta med noe spesielt for overnattingen. Romfordeling og informasjon om overnattingen (f.eks. rydding/vasking ved avreise) ligger her: Informasjon overnatting
Når det gjelder nøkkler til overnattinga så kommer Randi Haugskott til å hente ut alle nøklene i forkant av sprinten, så ta kontakt med henne under fredagens sprintløp for informasjon ang. nøkler.

Mat
Alle må sørge for tørrmat til eget forbruk. Det er mulighet til å lagre kjølevarer i kjøleskap på overnattinga. Torje Munkeby har tatt på seg oppgaven med å organiserer felles middags på lørdag. Han ordner alt, og dette blir organisert som en midagsspleis. Torje kommer tilbake til hvordan betaling for spleisen skal gjøres slik at han får dekket sine utgifter. Om det er noen som bor på fellesovernatting som ikke ønsker middag lørdag, eller noen av de som ikke bor på felles overnattinga som ønsker å være med på middag lørdag, ta kontakt med Torje så får han beregnet riktig mengde mat (eller ta kontakt med undertegnede, så skal jeg videreformidle beskjeden).

Stafett
Lagene til søndagens lagkonkurranse og stafett blir tatt ut etter løpet på lørdag og offentliggjort av Fritjof og/eller Arild under fellesmiddagen. De som ikke er tilstede under middagen må sjekke opp hvilke etapper de skal løpe på Eventor fra kl. 17:00 på lørdag eller ved å ta kontakt med Arild/Fritjof.

Arild kommer til å ta med 2 tunelltelt, vimpel og førstehjelpskoffert fra bua på Hegle.

Lykke til alle sammen!