O-sjuer ved Vulusjøen 20.juni

Siste O-sjuer før sommerferien blir ved Vulusjøen onsdag 20.juni.

Arena ved vintersnuplassen ved Vulusjøen.

Fri start mellom 1800 og 1930.

Velkommen!

Første o-sjuer etter sommerferien blir 15.august.