O-sjuer ved Vulusjøen 20.juni

Siste O-sjuer før sommerferien blir ved Vulusjøen onsdag 20.juni. Arena ved vintersnuplassen ved Vulusjøen. Fri start mellom 1800 og 1930. Velkommen! Første o-sjuer etter sommerferien blir 15.august.