Korreksjon post 41 på fjellkartet.

På fjellkartet som ligger i O-Tramp-konvolutten, viser det seg at det er liten feil ved plassering av postringen på post 41. På info-arket i konvolutten er det sagt at den er ved Sofiesteinen på toppen av Heståsvola. Riktig postplassering er vist på kartutsnittet.

På Sofiesteinen er det ei minneplate om jenta Sofie Aasan som 2.mai 1894 skulle gå mellom to gårder i Inndalen i Verdal etter sukker. På veg hjem gikk hun seg vill. Hun ble funnet død ca. 3 måneder senere på toppen av Heståsvola. I hånda hadde hun sukkerposen, og den var urørt.