Pjokken ypper seg.

Ikke lenge etter at seniorene kom i mål på stafettøkta, kom også førstereis Tobias inn.  Litt kortere gafling, men nesten feilfritt gjennom skogen. Det er sterkt i uvant terreng.  Jørgen og Øystein liker det de ser som o-tekniske veiledere.

Eirin og Tobias studerer veivalg etter stafettøkta.