Informasjon og bilder fra Årsmøtet i Frol il

Årsmøtet ble  avholdt på Trønderhallen 15. mars. Det var utdeling av innsatspokal og Frols vimpel.  Det var knyttet spenning til forslaget om fortsatt løypekjøring på Frolfjellet. Årsmøtet gikk inn for […]